Annemarie

Hur fungerar Paketbox?

Hur fungerar Paketbox? Det finns olika typer av paketboxar på marknaden. Gemensamt för paketboxarna är att de har ett eller flera fack där en speditör eller annan aktör kan lägga in ett paket från ett avsändare och skapa en unik nyckel, som bara fungerar för den person som ska ta emot paketet. En paketbox kan […]

Hur fungerar Paketbox? Läs mer »

Vad menas med postbox?

Vad menas med postbox? Postbox är en betäckning för två olika produkter. Den ena är det som egentligen heter fastighetsbox. Det andra är en anordning med brevlådor, där privatpersoner och företag, kan hyra en alternativ adress. Med postbox menas som regel fastighetsbox. En fastighetsbox är en postanordning i flerbostadshus eller bostadsområden, som inrymmer flertalet postfack

Vad menas med postbox? Läs mer »

Vem äger postbox?

Vem äger postbox? Det är fastighetsägaren, bostadsrättsföreningen eller en samfällighet som äger postbox installerad i fastigheten. Däremot har den som bor i fastigheten en rätt till minst ett postfack i postboxen. Föreningen kan inte neka den boende ett postfack. Eftersom posten är privat, och inte får öppnas av någon annan än mottagaren utan lov, så

Vem äger postbox? Läs mer »

Måste man ha postbox?

Måste man ha postbox? Det korta svaret är att ja, i flerbostadshus måste du ha postbox, eller fastighetsbox som det också heter. Postutdelaren kan kräva att du ska ha en godkänd postanordning. Postboxar är alltid godkända postanordningar. Brevlådor kan i vissa fall vara godkända postanordningar, medan inkast i dörren från den 1 april 2023 troligen

Måste man ha postbox? Läs mer »

Vad kostar en fastighetsbox?

Vad kostar en fastighetsbox? En fastighetsbox kostar 700 SEK per fack. Fastighetsboxar köps alltid i system, normalt mellan 2-18 fack. En liten fastighetsbox kommer att bli dyrare per fack, och omvänt kommer de största systemen att kosta mindre per fack. Hur stort inköpet är kommer också att påverka kostnaden. En stor bostadsrättsförening kommer normalt ner

Vad kostar en fastighetsbox? Läs mer »

Vem får ha postbox?

Vem får ha postbox? Alla kan ha en postbox. Det gäller både företag och privatpersoner. Som privatperson kan du hyra en postbox. Du kan ange adressen till den postboxen till vissa personer eller organisationer, som du vill postar dit, eller du kan anmäla postboxen som särskild postadress. Det betyder att all post, även myndigheter, kommer

Vem får ha postbox? Läs mer »

Hur ser en postbox ut?

Hur ser en postbox ut? Med postbox kan du mena olika saker. En postbox används ofta som betäckning för fastighetsbox. En fastighetsbox är anordning för post. Den är normalt en plåtkonstruktion, i form av en låda. I lådan finns ett antal postfack, där posten kan sortera in post och där den boende kan hämta ut

Hur ser en postbox ut? Läs mer »

Varukorg