Boxväljaren

Använd vår smarta boxväljare för att hitta kombinationen av fastighetsboxar just ni behöver för ert projekt. Välj totalt antal fack under den modell ni söker och får förslag på optimala antal och storlekar!

Frågor? Kontakta oss!

Lynx Liggande

Utmärkt för de flesta projekt, monteras inomhus.

Lynx Original

En lite djupare men samtidigt smalare modell, om ni har liten väggyta.

Lynx Special

En väldigt väggnära modell för trapphus med smal passage.

Lynx Ute

Sveriges populäraste utomhusbox (2022). För montering utomhus.

1 fack

Alternativ 1:

1 st Lynx Liggande 1x2

 • Totalt antal fack: 2
 • Totalmått: B 468 x H 365 x D 288 mm

2 fack

Alternativ 1:

1 st Lynx Liggande 1x2

 • Totalt antal fack: 2
 • Totalmått: B 468 x H 365 x D 288 mm

3 fack

Alternativ 1:

1 st Lynx Liggande 1x3

 • Totalt antal fack: 3
 • Totalmått: B 468 x H 494 x D 288 mm

4 fack

Alternativ 1:

1 st Lynx Liggande 1x4

 • Totalt antal fack: 4
 • Totalmått: B 468 x H 622 x D 288 mm

Alternativ 2:

1 st Lynx Liggande 2x2

 • Totalt antal fack: 4
 • Totalmått: B 867 x H 365 x D 288 mm

5 fack

Alternativ 1:

1 st Lynx Liggande 1x5

 • Totalt antal fack: 5
 • Totalmått: B 468 x H 750 x D 288 mm

Alternativ 2:

1 st Lynx Liggande 2x3

 • Totalt antal fack: 6
 • Totalmått: B 867 x H 494 x D 288 mm

6 fack

Alternativ 1:

1 st Lynx Liggande 1x6

 • Totalt antal fack: 6
 • Totalmått: B 468 x H 879 x D 288 mm

Alternativ 2:

1 st Lynx Liggande 2x3

 • Totalt antal fack: 6
 • Totalmått: B 867 x H 494 x D 288 mm

7 fack

Alternativ 1:

1 st Lynx Liggande 1x7

 • Totalt antal fack: 7
 • Totalmått: B 468 x H 1008 x D 288 mm

Alternativ 2:

1 st Lynx Liggande 2x4

 • Totalt antal fack: 8
 • Totalmått: B 867 x H 622 x D 288 mm

8 fack

Alternativ 1:

1 st Lynx Liggande 1x8

 • Totalt antal fack: 8
 • Totalmått: B 468 x H 1136 x D 288 mm

Alternativ 2:

1 st Lynx Liggande 2x4

 • Totalt antal fack: 8
 • Totalmått: B 867 x H 622 x D 288 mm

9 fack

Alternativ 1:

1 st Lynx Liggande 1x9

 • Totalt antal fack: 9
 • Totalmått: B 468 x H 1120 x D 288 mm

Alternativ 2:

1 st Lynx Liggande 2x5

 • Totalt antal fack: 10
 • Totalmått: B 867 x H 750 x D 288 mm

10 fack

Alternativ 1:

1 st Lynx Liggande 2x5

 • Totalt antal fack: 10
 • Totalmått: B 867 x H 750 x D 288 mm

11 fack

Alternativ 1:

1 st Lynx Liggande 2x6

 • Totalt antal fack: 12
 • Totalmått: B 867 x H 879 x D 288 mm

Alternativ 2:

1 st Lynx Liggande 2x4 + 1 st Lynx Liggande 1x4

 • Totalt antal fack: 12
 • Totalmått: B 1335 x H 622 x D 288 mm

12 fack

Alternativ 1:

1 st Lynx Liggande 2x6

 • Totalt antal fack: 12
 • Totalmått: B 867 x H 879 x D 288 mm

Alternativ 2:

1 st Lynx Liggande 2x4
1 st Lynx Liggande 1x4

 • Totalt antal fack: 12
 • Totalmått: B 1335 x H 622 x D 288 mm

13 fack

Alternativ 1:

1 st Lynx Liggande 2x7

 • Totalt antal fack: 14
 • Totalmått: B 867 x H 1008 x D 288 mm

14 fack

Alternativ 1:

1 st Lynx Liggande 2x7

 • Totalt antal fack: 14
 • Totalmått: B 867 x H 1008 x D 288 mm

Alternativ 2:

1 st Lynx Liggande 2x5
1 st Lynx Liggande 1x5

 • Totalt antal fack: 15
 • Totalmått: B 1335 x H 750 x D 288 mm

15 fack

Alternativ 1:

1 st Lynx Liggande 2x8

 • Totalt antal fack: 16
 • Totalmått: B 867 x H 1136 x D 288 mm

Alternativ 2:

1 st Lynx Liggande 2x5
1 st Lynx Liggande 1x5

 • Totalt antal fack: 15
 • Totalmått: B 1335 x H 750 x D 288 mm

16 fack

Alternativ 1:

1 st Lynx Liggande 2x8

 • Totalt antal fack: 16
 • Totalmått: B 867 x H 1136 x D 288 mm

Alternativ 2:

2 st Lynx Liggande 2x4

 • Totalt antal fack: 16
 • Totalmått: B 1734 x H 622 x D 288 mm

17 fack

Alternativ 1:

1 st Lynx Liggande 2x9

 • Totalt antal fack: 18
 • Totalmått: B 867 x H 1120 x D 288 mm

Alternativ 2:

1 st Lynx Liggande 2x6
1 st Lynx Liggande 1x6

 • Totalt antal fack: 18
 • Totalmått: B 1335 x H 879 x D 288 mm

18 fack

Alternativ 1:

1 st Lynx Liggande 2x9

 • Totalt antal fack: 18
 • Totalmått: B 867 x H 1120 x D 288 mm

Alternativ 2:

1 st Lynx Liggande 2x6
1 st Lynx Liggande 1x6

 • Totalt antal fack: 18
 • Totalmått: B 1335 x H 879 x D 288 mm

19 fack

Alternativ 1:

2 st Lynx Liggande 2x5

 • Totalt antal fack: 20
 • Totalmått: B 1734 x H 750 x D 288 mm

Alternativ 2:

1 st Lynx Liggande 2x7
1 st Lynx Liggande 1x7

 • Totalt antal fack: 21
 • Totalmått: B 1335 x H 1008 x D 288 mm

20 fack

Alternativ 1:

2 st Lynx Liggande 2x5

 • Totalt antal fack: 20
 • Totalmått: B 1734 x H 750 x D 288 mm

Alternativ 2:

1 st Lynx Liggande 2x7
1 st Lynx Liggande 1x7

 • Totalt antal fack: 21
 • Totalmått: B 1335 x H 1008 x D 288 mm

21 fack

Alternativ 1:

1 st Lynx Liggande 2x7
1 st Lynx Liggande 1x7

 • Totalt antal fack: 21
 • Totalmått: B 1335 x H 1008 x D 288 mm

22 fack

Alternativ 1:

2 st Lynx Liggande 2x6

 • Totalt antal fack: 24
 • Totalmått: B 1734 x H 879 x D 288 mm

Alternativ 2:

1 st Lynx Liggande 2x8
1 st Lynx Liggande 1x8

 • Totalt antal fack: 24
 • Totalmått: B 1335 x H 1136 x D 288 mm

23 fack

Alternativ 1:

2 st Lynx Liggande 2x6

 • Totalt antal fack: 24
 • Totalmått: B 1734 x H 879 x D 288 mm

Alternativ 2:

1 st Lynx Liggande 2x8
1 st Lynx Liggande 1x8

 • Totalt antal fack: 24
 • Totalmått: B 1335 x H 1136 x D 288 mm

24 fack

Alternativ 1:

2 st Lynx Liggande 2x6

 • Totalt antal fack: 24
 • Totalmått: B 1734 x H 879 x D 288 mm

Alternativ 2:

1 st Lynx Liggande 2x8
1 st Lynx Liggande 1x8

 • Totalt antal fack: 24
 • Totalmått: B 1335 x H 1136 x D 288 mm

25 fack

Alternativ 1:

1 st Lynx Liggande 2x9
1 st Lynx Liggande 1x9

 • Totalt antal fack: 27
 • Totalmått: B 1336 x H 1120 x D 288 mm

Alternativ 2:

2 st Lynx Liggande 2x5
1 st Lynx Liggande 1x5

 • Totalt antal fack: 25
 • Totalmått: B 2202 x H 750 x D 288 mm

26 fack

Alternativ 1:

1 st Lynx Liggande 2x9
1 st Lynx Liggande 1x9

 • Totalt antal fack: 27
 • Totalmått: B 1336 x H 1120 x D 288 mm

Alternativ 2:

2 st Lynx Liggande 2x7

 • Totalt antal fack: 28
 • Totalmått: B 1734 x H 1008 x D 288 mm

27 fack

Alternativ 1:

1 st Lynx Liggande 2x9
1 st Lynx Liggande 1x9

 • Totalt antal fack: 27
 • Totalmått: B 1336 x H 1120 x D 288 mm

Alternativ 2:

2 st Lynx Liggande 2x7

 • Totalt antal fack: 28
 • Totalmått: B 1734 x H 1008 x D 288 mm

28 fack

Alternativ 1:

2 st Lynx Liggande 2x7

 • Totalt antal fack: 28
 • Totalmått: B 1734 x H 1008 x D 288 mm

29 fack

Alternativ 1:

2 st Lynx Liggande 2x6
1 st Lynx Liggande 1x6

 • Totalt antal fack: 30
 • Totalmått: B 2202 x H 879 x D 288 mm

Alternativ 2:

3 st Lynx Liggande 2x5

 • Totalt antal fack: 30
 • Totalmått: B 2601 x H 750 x D 288 mm

30 fack

Alternativ 1:

2 st Lynx Liggande 2x6
1 st Lynx Liggande 1x6

 • Totalt antal fack: 30
 • Totalmått: B 2202 x H 879 x D 288 mm

Alternativ 2:

3 st Lynx Liggande 2x5

 • Totalt antal fack: 30
 • Totalmått: B 2601 x H 750 x D 288 mm

31 fack

Alternativ 1:

2 st Lynx Liggande 2x8

 • Totalt antal fack: 32
 • Totalmått: B 1735 x H 1136 x D 288 mm

32 fack

Alternativ 1:

2 st Lynx Liggande 2x8

 • Totalt antal fack: 32
 • Totalmått: B 1735 x H 1136 x D 288 mm

33 fack

Alternativ 1:

2 st Lynx Liggande 2x7
1 st Lynx Liggande 1x7

 • Totalt antal fack: 35
 • Totalmått: B 2202 x H 1008 x D 288 mm

34 fack

Alternativ 1:

2 st Lynx Liggande 2x9

 • Totalt antal fack: 36
 • Totalmått: B 1735 x H 1008 x D 288 mm

Alternativ 2:

2 st Lynx Liggande 2x7
1 st Lynx Liggande 1x7

 • Totalt antal fack: 35
 • Totalmått: B 2202 x H 1008 x D 288 mm

Alternativ 3:

3 st Lynx Liggande 2x5
1 st Lynx Liggande 1x5

 • Totalt antal fack: 35
 • Totalmått: B 3069 x H 750 x D 288 mm

35 fack

Alternativ 1:

2 st Lynx Liggande 2x9

 • Totalt antal fack: 36
 • Totalmått: B 1735 x H 1120 x D 288 mm

Alternativ 1:

2 st Lynx Liggande 2x7
1 st Lynx Liggande 1x7

 • Totalt antal fack: 35
 • Totalmått: B 2202 x H 1008 x D 288 mm

Alternativ 3:

3 st Lynx Liggande 2x5
1 st Lynx Liggande 1x5

 • Totalt antal fack: 35
 • Totalmått: B 3069 x H 750 x D 288 mm

36 fack

Alternativ 1:

2 st Lynx Liggande 2x9

 • Totalt antal fack: 36
 • Totalmått: B 1735 x H 1120 x D 288 mm

Alternativ 2:

3 st Lynx Liggande 2x6

 • Totalt antal fack: 36
 • Totalmått: B 2601 x H 879 x D 288 mm

37 fack

Alternativ 1:

2 st Lynx Liggande 2x8
1 St Lynx Liggande 1x8

 • Totalt antal fack: 40
 • Totalmått: B 2202 x H 1136 x D 288 mm

38 fack

Alternativ 1:

2 st Lynx Liggande 2x8
1 St Lynx Liggande 1x8

 • Totalt antal fack: 40
 • Totalmått: B 2202 x H 1136 x D 288 mm

39 fack

Alternativ 1:

2 st Lynx Liggande 2x8
1 St Lynx Liggande 1x8

 • Totalt antal fack: 40
 • Totalmått: B 2202 x H 1136 x D 288 mm

40 fack

Alternativ 1:

2 st Lynx Liggande 2x8
1 St Lynx Liggande 1x8

 • Totalt antal fack: 40
 • Totalmått: B 2202 x H 1136 x D 288 mm

41 fack

Alternativ 1:

3 st Lynx Liggande 2x7

 • Totalt antal fack: 42
 • Totalmått: B 2601 x H 1008 x D 288 mm

42 fack

Alternativ 1:

3 st Lynx Liggande 2x7

 • Totalt antal fack: 42
 • Totalmått: B 2601 x H 1008 x D 288 mm

43 fack

Alternativ 1:

2 st Lynx Liggande 2x9
1 st Lynx Liggande 1x9

 • Totalt antal fack: 45
 • Totalmått: B 2202 x H 1120 x D 288 mm

44 fack

Alternativ 1:

2 st Lynx Liggande 2x9
1 st Lynx Liggande 1x9

 • Totalt antal fack: 45
 • Totalmått: B 2202 x H 1120 x D 288 mm

45 fack

Alternativ 1:

2 st Lynx Liggande 2x9
1 st Lynx Liggande 1x9

 • Totalt antal fack: 45
 • Totalmått: B 2202 x H 1120 x D 288 mm

46 fack

Alternativ 1:

3 st Lynx Liggande 2x8

 • Totalt antal fack: 48
 • Totalmått: B 2601 x H 1136 x D 288 mm

47 fack

Alternativ 1:

3 st Lynx Liggande 2x8

 • Totalt antal fack: 48
 • Totalmått: B 2601 x H 1136 x D 288 mm

48 fack

Alternativ 1:

3 st Lynx Liggande 2x8

 • Totalt antal fack: 48
 • Totalmått: B 2601 x H 1136 x D 288 mm

49 fack

Alternativ 1:

3 st Lynx Liggande 2x7
1 st Lynx Liggande 1x7

 • Totalt antal fack: 49
 • Totalmått: B 3069 x H 1008 x D 288 mm

50 fack

Alternativ 1:

3 st Lynx Liggande 2x9

 • Totalt antal fack: 54
 • Totalmått: B 2601 x H 1120 x D 288 mm

51 fack

Alternativ 1:

3 st Lynx Liggande 2x9

 • Totalt antal fack: 54
 • Totalmått: B 2601 x H 1120 x D 288 mm

52 fack

Alternativ 1:

3 st Lynx Liggande 2x9

 • Totalt antal fack: 54
 • Totalmått: B 2601 x H 1120 x D 288 mm

53 fack

Alternativ 1:

3 st Lynx Liggande 2x9

 • Totalt antal fack: 54
 • Totalmått: B 2601 x H 1120 x D 288 mm

54 fack

Alternativ 1:

3 st Lynx Liggande 2x9

 • Totalt antal fack: 54
 • Totalmått: B 2601 x H 1120 x D 288 mm

55 fack

Alternativ 1:

3 st Lynx Liggande 2x8
1 st Lynx Liggande 1x8

 • Totalt antal fack: 56
 • Totalmått: B 3069 x H 1136 x D 288 mm

56 fack

Alternativ 1:

3 st Lynx Liggande 2x8
1 st Lynx Liggande 1x8

 • Totalt antal fack: 56
 • Totalmått: B 3069 x H 1136 x D 288 mm

57 fack

Alternativ 1:

5 st Lynx Liggande 2x6

 • Totalt antal fack: 60
 • Totalmått: B 4335 x H 879 x D 288 mm

Alternativ 2:

3 st Lynx Liggande 2x9
1 st Lynx Liggande 1x9

 • Totalt antal fack: 63
 • Totalmått: B 3069 x H 1120 x D 288 mm

58 fack

Alternativ 1:

5 st Lynx Liggande 2x6

 • Totalt antal fack: 60
 • Totalmått: B 4335 x H 879 x D 288 mm

Alternativ 2:

3 st Lynx Liggande 2x9
1 st Lynx Liggande 1x9

 • Totalt antal fack: 63
 • Totalmått: B 3069 x H 1120 x D 288 mm

59 fack

Alternativ 1:

5 st Lynx Liggande 2x6

 • Totalt antal fack: 60
 • Totalmått: B 4335 x H 879 x D 288 mm

Alternativ 2:

3 st Lynx Liggande 2x9
1 st Lynx Liggande 1x9

 • Totalt antal fack: 63
 • Totalmått: B 3069 x H 1120 x D 288 mm

60 fack

Alternativ 1:

5 st Lynx Liggande 2x6

 • Totalt antal fack: 60
 • Totalmått: B 4335 x H 879 x D 288 mm

Alternativ 2:

3 st Lynx Liggande 2x9
1 st Lynx Liggande 1x9

 • Totalt antal fack: 63
 • Totalmått: B 3069 x H 1120 x D 288 mm

61 fack

Alternativ 1:

3 st Lynx Liggande 2x9
1 st Lynx Liggande 1x9

 • Totalt antal fack: 63
 • Totalmått: B 3069 x H 1120 x D 288 mm

Alternativ 2:

4 st Lynx Liggande 2x7
1 st Lynx Liggande 1x7

 • Totalt antal fack: 63
 • Totalmått: B 3936 x H 1008 x D 288 mm

62 fack

Alternativ 1:

3 st Lynx Liggande 2x9
1 st Lynx Liggande 1x9

 • Totalt antal fack: 63
 • Totalmått: B 3069 x H 1120 x D 288 mm

Alternativ 2:

4 st Lynx Liggande 2x7
1 st Lynx Liggande 1x7

 • Totalt antal fack: 63
 • Totalmått: B 3936 x H 1008 x D 288 mm

63 fack

Alternativ 1:

3 st Lynx Liggande 2x9
1 st Lynx Liggande 1x9

 • Totalt antal fack: 63
 • Totalmått: B 3069 x H 1120 x D 288 mm

Alternativ 2:

4 st Lynx Liggande 2x7
1 st Lynx Liggande 1x7

 • Totalt antal fack: 63
 • Totalmått: B 3936 x H 1008 x D 288 mm

64 fack

Alternativ 1:

4 st Lynx Liggande 2x8

 • Totalt antal fack: 64
 • Totalmått: B 3468 x H 1136 x D 288 mm

65 fack

Alternativ 1:

6 st Lynx Liggande 2x5
1 St Lynx Liggande 1x5

 • Totalt antal fack: 65
 • Totalmått: B 5670 x H 750 x D 288 mm

Alternativ 2:

5 st Lynx Liggande 2x6
1 St Lynx Liggande 1x6

 • Totalt antal fack: 66
 • Totalmått: B 5670 x H 750 x D 288 mm

66 fack

Alternativ 1:

5 st Lynx Liggande 2x6
1 St Lynx Liggande 1x6

 • Totalt antal fack: 66
 • Totalmått: B 5670 x H 750 x D 288 mm

67 fack

Alternativ 1:

4 st Lynx Liggande 2x9

 • Totalt antal fack: 72
 • Totalmått: B 3468 x H 1120 x D 288 mm

68 fack

Alternativ 1:

4 st Lynx Liggande 2x9

 • Totalt antal fack: 72
 • Totalmått: B 3468 x H 1120 x D 288 mm

69 fack

Alternativ 1:

4 st Lynx Liggande 2x9

 • Totalt antal fack: 72
 • Totalmått: B 3468 x H 1120 x D 288 mm

70 fack

Alternativ 1:

4 st Lynx Liggande 2x9

 • Totalt antal fack: 72
 • Totalmått: B 3468 x H 1120 x D 288 mm

71 fack

Alternativ 1:

4 st Lynx Liggande 2x9

 • Totalt antal fack: 72
 • Totalmått: B 3468 x H 1120 x D 288 mm

72 fack

Alternativ 1:

4 st Lynx Liggande 2x9

 • Totalt antal fack: 72
 • Totalmått: B 3468 x H 1120 x D 288 mm

73 fack

Alternativ 1:

4 st Lynx Liggande 2x9
1 st Lynx Liggande 1x9

 • Totalt antal fack: 81
 • Totalmått: B 3936 x H 1120 x D 288 mm

74 fack

Alternativ 1:

4 st Lynx Liggande 2x9
1 st Lynx Liggande 1x9

 • Totalt antal fack: 81
 • Totalmått: B 3936 x H 1120 x D 288 mm

75 fack

Alternativ 1:

4 st Lynx Liggande 2x9
1 st Lynx Liggande 1x9

 • Totalt antal fack: 81
 • Totalmått: B 3936 x H 1120 x D 288 mm

76 fack

Alternativ 1:

4 st Lynx Liggande 2x9
1 st Lynx Liggande 1x9

 • Totalt antal fack: 81
 • Totalmått: B 3936 x H 1120 x D 288 mm

77 fack

Alternativ 1:

4 st Lynx Liggande 2x9
1 st Lynx Liggande 1x9

 • Totalt antal fack: 81
 • Totalmått: B 3936 x H 1120 x D 288 mm

78 fack

Alternativ 1:

4 st Lynx Liggande 2x9
1 st Lynx Liggande 1x9

 • Totalt antal fack: 81
 • Totalmått: B 3936 x H 1120 x D 288 mm

79 fack

Alternativ 1:

4 st Lynx Liggande 2x9
1 st Lynx Liggande 1x9

 • Totalt antal fack: 81
 • Totalmått: B 3936 x H 1120 x D 288 mm

80 fack

Alternativ 1:

4 st Lynx Liggande 2x9
1 st Lynx Liggande 1x9

 • Totalt antal fack: 81
 • Totalmått: B 3936 x H 1120 x D 288 mm

81 fack

Alternativ 1:

4 st Lynx Liggande 2x9
1 st Lynx Liggande 1x9

 • Totalt antal fack: 81
 • Totalmått: B 3936 x H 1120 x D 288 mm

82 fack

Alternativ 1:

5 st Lynx Liggande 2x9

 • Totalt antal fack: 90
 • Totalmått: B 4335 x H 1120 x D 288 mm

83 fack

Alternativ 1:

5 st Lynx Liggande 2x9

 • Totalt antal fack: 90
 • Totalmått: B 4335 x H 1120 x D 288 mm

84 fack

Alternativ 1:

5 st Lynx Liggande 2x9

 • Totalt antal fack: 90
 • Totalmått: B 4335 x H 1120 x D 288 mm

85 fack

Alternativ 1:

5 st Lynx Liggande 2x9

 • Totalt antal fack: 90
 • Totalmått: B 4335 x H 1120 x D 288 mm

86 fack

Alternativ 1:

5 st Lynx Liggande 2x9

 • Totalt antal fack: 90
 • Totalmått: B 4335 x H 1120 x D 288 mm

87 fack

Alternativ 1:

5 st Lynx Liggande 2x9

 • Totalt antal fack: 90
 • Totalmått: B 4335 x H 1120 x D 288 mm

88 fack

Alternativ 1:

5 st Lynx Liggande 2x9

 • Totalt antal fack: 90
 • Totalmått: B 4335 x H 1120 x D 288 mm

89 fack

Alternativ 1:

5 st Lynx Liggande 2x9

 • Totalt antal fack: 90
 • Totalmått: B 4335 x H 1120 x D 288 mm

90 fack

Alternativ 1:

5 st Lynx Liggande 2x9

 • Totalt antal fack: 90
 • Totalmått: B 4335 x H 1120 x D 288 mm

91 fack

Alternativ 1:

5 st Lynx Liggande 2x9
1 st Lynx Liggande 1x9

 • Totalt antal fack: 99
 • Totalmått: B 4803 x H 1120 x D 288 mm

92 fack

Alternativ 1:

5 st Lynx Liggande 2x9
1 st Lynx Liggande 1x9

 • Totalt antal fack: 99
 • Totalmått: B 4803 x H 1120 x D 288 mm

93 fack

Alternativ 1:

5 st Lynx Liggande 2x9
1 st Lynx Liggande 1x9

 • Totalt antal fack: 99
 • Totalmått: B 4803 x H 1120 x D 288 mm

94 fack

Alternativ 1:

5 st Lynx Liggande 2x9
1 st Lynx Liggande 1x9

 • Totalt antal fack: 99
 • Totalmått: B 4803 x H 1120 x D 288 mm

95 fack

Alternativ 1:

5 st Lynx Liggande 2x9
1 st Lynx Liggande 1x9

 • Totalt antal fack: 99
 • Totalmått: B 4803 x H 1120 x D 288 mm

96 fack

Alternativ 1:

5 st Lynx Liggande 2x9
1 st Lynx Liggande 1x9

 • Totalt antal fack: 99
 • Totalmått: B 4803 x H 1120 x D 288 mm

97 fack

Alternativ 1:

5 st Lynx Liggande 2x9
1 st Lynx Liggande 1x9

 • Totalt antal fack: 99
 • Totalmått: B 4803 x H 1120 x D 288 mm

98 fack

Alternativ 1:

5 st Lynx Liggande 2x9
1 st Lynx Liggande 1x9

 • Totalt antal fack: 99
 • Totalmått: B 4803 x H 1120 x D 288 mm

99 fack

Alternativ 1:

5 st Lynx Liggande 2x9
1 st Lynx Liggande 1x9

 • Totalt antal fack: 99
 • Totalmått: B 4803 x H 1120 x D 288 mm
Varukorg